Welke soorten bemiddeling zijn er?

Gepubliceerd op 24 augustus 2023 om 14:27

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling (mediation in Nederland) is een interventie van een bemiddelaar om 2 of meer personen, partijen of groepen die een (aankomend) geschil hebben samen te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Met andere woorden: iedereen die met een conflict te maken krijgt kan terecht bij een bemiddelaar. Dat kan bij een scheiding zijn, bij een geschil met de buren, maar ook bij een geschil met de werkgever of bij een ruzie met een ondernemer.

Welke bemiddelingen zijn er?

Bemiddeling kan op veel situaties worden toegepast, maar iedere situatie kan wel zijn eigen aanpak hebben. Bemiddeling Niessen bemiddelt in familiale geschillen en biedt bemiddeling aan voor echtscheiding, relatieproblemen en overige familiale geschillen.

Andere bemiddelingen kunnen sociale of handelsbemiddelingen zijn, burenbemiddeling, maar ook slachtoffer/daderbemiddeling. Deze laatste wordt altijd aangeboden door een VZW. In Vlaams Brabant is dat Alba, in Wallonië is dat Moderator en in Limburg is dat BAAL.

Som spreekt men ook over schuldbemiddeling, maar dit is een ander type bemiddeling dan de hiervoor gaande. Bij schuldbemiddeling tracht een bemiddelaar een regeling te treffen met schuldeisers.

Gerechtelijke en niet-gerechtelijke bemiddeling

Bemiddeling kan op eigen beweging worden gevolgd, maar wordt soms ook door de rechtbank ‘bevolen’ . Wanneer u door de rechtbank wordt gestuurd kunt u alleen terecht bij een erkend bemiddelaar. Deze bemiddelaars hebben de juiste opleiding(en) genoten, werken volgens een deontologische code en zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Ook Bemiddeling Niessen is erkend als familiaal bemiddelaar.

Verschil therapie en bemiddeling

Bemiddeling is geen therapie, zoals bij een psycholoog. Er wordt niet verteld wat de een of de ander moet doen of veranderen. Een bemiddelaar is ook geen partij in het gesprek, maar fungeert als gespreksleider. Door het gesprek te leiden geeft de bemiddelaar alle partijen de kans om te zeggen wat er gezegd moet worden en te horen wat er gehoord moet worden. Door het stellen van de juiste vragen op de juiste momenten helpt de bemiddelaar uw communicatie naar elkaar aan te passen, zodat u de ander, maar ook u beter gaan begrijpen.

Verschil advocaat en bemiddelaar

Voor geschillen of conflicten kunt u bij zowel een advocaat als bemiddelaar terecht. Een belangrijk verschil is de kosten. Dat komt omdat men een advocaat vaak alleen betaald en omdat er gerechtskosten worden gemaakt bij het procederen. Daarnaast is het vaak niet duidelijk hoe lang het duurt tot een geschil of conflict wordt opgeloste en vaak is er een winnaar en een verliezer.

Bij een bemiddeling worden de kosten gedeeld. Als er een document moet worden gehomologeerd bij de rechtbank, brengt dat eenmalige kosten met zich mee. Door homologatie krijgt de overeenkomst ook dezelfde waarde als bij een vonnis. Bemiddeling is vrijwillig en dat betekent dat iedere partij het traject op ieder moment mag stoppen. Omdat er bij bemiddeling samen naar een oplossing wordt gezocht, zien we vaak ook een betere balans in de overeenkomst en een betere communicatie in de toekomst.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.