Bemiddelaar of advocaat?

Een advocaat is het meest bekende beroep als het gaat om scheidingen. Sinds een aantal jaren is er echter ook een nieuw beroep: bemiddeling. Een erkend familiaal bemiddelaar, zoals Bemiddeling Niessen, kan hetzelfde als een advocaat. Een overeenkomst komt echter gezamenlijk tot stand en wordt gehomologeerd door de rechter. Daardoor heeft een overeenkomst bij een erkend bemiddelaar dezelfde waarde als een vonnis.

Waarom bemiddelen in plaats van procederen?

Een gerechtelijke procedure leidt vaak tot een onherstelbare breuk in de relaties, vooral in geval van een conflict met familieleden. Om een dergelijke situatie te vermijden, is bemiddeling een constructieve en meer vreedzame methode. Bemiddeling is bovendien goedkoper, vaak sneller en wordt beter gedragen en nagekomen door alle betrokken partijen.

Andere voordelen van bemiddeling:

  • Bemiddeling is vrijwillig. De partijen kunnen op elk moment uit de bemiddeling stappen.
  • Bemiddeling kan bijzondere aandacht hebben voor het belang van de kinderen.
  • Bemiddeling kan toekomstige conflicten voorkomen en de communicatie verbeteren.
  • De vraag tot bemiddeling kan zowel voor, tijdens en na een gerechtelijke procedure gesteld worden.
  • Het bemiddelingsakkoord kan snel gehomologeerd worden door de rechter, indien
    de bemiddeling tot stand gekomen is met de tussenkomst van een erkend bemiddelaar.

Er is dus geen advocaat meer nodig. 

  • Bemiddeling is goedkoper, omdat de kosten van bemiddeling wordt gedeeld.
  • Conflicten via een bemiddelaar worden sneller opgelost dan via een rechtbank.
  • Een bemiddelingstraject is eindig. Als de partijen of de bemiddelaar geen progressie zien moet het traject worden beëindigd.