Een aanvraag tot burenbemiddeling is gratis als dit via het politiekantoor van uw gemeente aangemeld wordt. Voor burenbemiddeling van de regio Borgloon kun u hier terecht. U kunt ook contact opzoeken met uw wijkagent. U kunt ons als bemiddelaar tegenkomen, omdat wij het belangrijk vinden om ook als vrijwilliger actief te zijn in onze buurt. Samen gaan we voor een vreedzame oplossing!