Ik heb de middelen niet om te scheiden

Als u de middelen niet heeft om de kosten voor scheiden te betalen, dan zijn er toch drie mogelijkheden. Namelijk (gedeeltelijke) kostendekking via een eigen afgesloten verzekering, via rechtsbijstand van de overheid, of via het CAW.

Rechtsbijstand via een verzekering

Heeft u rechtsbijstand via een verzekering afgesloten? Contacteer dan eerst uw verzekering om te zien welke kosten er gedekt worden. Doe dit voordat u met het bemiddelingstraject begint. U weet dan welke kosten u wel of niet moet betalen. Dat geeft u meer ruimte om goede beslissingen te maken tijdens de bemiddelingssessies.

Laag of geen inkomen?

Heeft u geen inkomen of denkt u met uw inkomen onder het gehanteerde inkomenstarief te liggen? Dan heeft u misschien recht op een gehele of gedeeltelijke kostenverlaging via de overheid. Voordat wij met de gesprekken van start kunnen gaan heb ik dan diverse documenten nodig om samen met u een aanvraag te doen voor rechtsbijstand bij het Bureau voor rechtsbijstand van de bevoegde rechtbank. Vermeld dit tijdens het telefonisch contact of hier. Dan kunnen we er er in het eerste kennismakingsgesprek meteen werk van maken!