Wat is bemiddeling?

Bemiddeling (mediation in Nederland) is een interventie van een bemiddelaar om 2 of meer personen, partijen of groepen die een (aankomend) geschil hebben samen te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Met andere woorden: iedereen die met een conflict te maken krijgt kan terecht bij een bemiddelaar.

 

 

Als erkend bemiddelaar kunnen wij helpen bij juridische zaken en niet-juridische zaken. Dat betekent dat de partijen op aanraden van een rechter, via een gerechtelijke aanbeveling, een bemiddelingstraject aangaan. Bij niet-juridische zaken komen de partijen op eigen beweging.

Een bemiddeling kan altijd opgestart worden. Ook wanneer er al een procedure bij de rechter is geweest, bestaat er altijd de mogelijkheid om in gesprek te gaan bij een bemiddelaar. Het voordeel van bemiddeling is dat er samen gepraat wordt. Eventuele afspraken worden gezamenlijk gemaakt. Op deze manier is er dan ook ruimte om zaken te bespreken die anders nooit besproken zouden worden.

Een bemiddelingstraject wordt vrijwillig ingegaan en kan op ieder ogenblik worden gestaakt zonder verplichtingen. De omgeving is neutraal en vertrouwelijk. Dat betekent dat een bemiddelaar geen standpunt in mag nemen en dat alles wat besproken wordt binnenskamers blijft, tenzij anders afgesproken.