Hoe gaat het in de praktijk

Wij willen scheiden

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Na ons eerste Contact  starten we met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt maximaal een uur en kost €60,-.  Tijdens dit gesprek stellen we elkaar voor en bespreken we de verwachtingen uit. Daarnaast leg ik uit wat u van mij als bemiddelaar mag verwachten.

Informatie , begeleiding en facilitering

Een scheiding werkt anders dan een relatiebemiddeling, of bemiddeling bij een familieruzie of een burenruzie.

Bij een scheiding wil ik jullie voorzien van informatie over het gehele proces. We gaan kijken wat er geregeld moet worden, waar er over beslist moet worden en op welke manieren dit kan. Buiten het gesprek begeleiden en faciliteren, kijken we ook naar de juridische gevolgen en verplichtingen.

Belangrijke vragen beantwoord

Bij een scheiding is er vooraf al veel gebeurd. Misschien zijn de ruzies zo hoog opgelaaid dat praten al bijna niet meer kan. Wat komt er dan wel allemaal niet kijken als alles verdeeld moet worden? Er komt veel op jullie af. Vragen die jullie kunnen hebben: Hoe regel ik alles goed voor de kinderen? Wie gaat waar wonen? Hoe verdelen we de spullen? Is het financieel voor mij haalbaar? Alle onderwerpen die juridisch van belang zijn, maar ook alle onderwerpen die voor jullie persoonlijk van belang zijn komen aan bod. Daarnaast wordt er ook tijd gegeven aan jullie emoties en zorgen. Wat houd je bezig, wat is je angst en wat is je hoop?

(Minderjarige) kinderen

Als er (minderjarige) kinderen bij betrokken zijn dan starten we meestal met het ouderschapsplan. Alles wat voor de kinderen geregeld moet worden komt aan de orde. Veel ouders en kinderen ervaren het als waardevol als ook met de kinderen een gesprek wordt gevoerd. Veel kinderen voelen zich op die manier betrokken bij de afspraken die over hen worden gemaakt. De gesprekken met kinderen worden bij mij gevoerd met een erkende kinderpsycholoog. De input van de kinderen neem ik mee tijdens het bespreken van het ouderschapsplan.

Juridische, financiële en andere zaken

Daarna bespreken we alle financiële en andere juridische aspecten, zoals de alimentatie, woning, pensioenen en het vermogen en draag ik zorg voor de alimentatieberekeningen. Ik geef jullie de benodigde informatie op het financiële en juridische vlak. Voor een notariële akte of ander officieel document heb ik de beschikking over een breed netwerk. 

Afspraken vastgelegd

Als alle nodige afspraken zijn gemaakt, leg ik deze vast in een convenant en het ouderschapsplan. Na definitieve goedkeuring van jullie zorg ik ervoor dat de documenten worden ingediend bij de rechtbank, waar jullie scheiding wordt bekrachtigd.

Wij hebben een conflict

 

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ideaal gezien starten we met alle partijen. Is dat niet mogelijk dan kunnen we tijdens dit gesprek eenmalig apart zitten. We gaan kijken wat de mogelijkheden op een oplossing zijn en wat de wensen en behoeften van iedere partij zijn. Daarnaast stel ik mij als bemiddelaar aan u voor en beslist u of bemiddeling een manier is om uw geschil op een vreedzame manier op te lossen.

Informatie, begeleiding en facilitering

Bij een conflict tussen bijvoorbeeld families, buren of andere relationele situatie richt deze bemiddeling zich meer naar de emoties, gedachten en gevoelens van iedere partij. Vaak speelt er namelijk meer dan alleen de situatie waar het conflict is ontstaan. De focus ligt dan op een goede, neutrale en veilige manier van communiceren in een vertrouwelijke omgeving.

Afspraken vastgelegd

Afspraken vastleggen is in deze context niet altijd verplicht. Mocht er wel de noodzaak in zijn, kan dat natuurlijk wel altijd gemaakt worden.