Alimentatie is niet nodig

Gepubliceerd op 27 april 2023 om 14:45

Alimentatie is niet nodig bij co-ouderschap  

 

Wanneer er bij een scheiding afspraken gemaakt worden over de kinderen dan zijn buiten de verblijfsregeling, de kosten vaak het belangrijkste onderwerp. Deze zaken hangen zeer nauw aan elkaar samen, omdat het uiteindelijk gaat uitmaken wie nu wat moet gaan betalen.

Vaak wordt er (onterecht) van uit gegaan dat er geen alimentatieplicht is wanneer er gekozen wordt voor een gelijkmatig verdeeld verblijf, ook wel co-ouderschap genoemd. Er zijn namelijk meer zaken die mee (kunnen) spelen.

De wet (artikel 203 §1 BW) bepaald namelijk dat iedere ouder bijdraagt volgens daadkracht (naar evenredigheid van zijn/haar middelen) in het onderhoud en de opvoeding van de kinderen. De reden daarvoor is om kinderen niet te laten verarmen. Bij beide ouders dient voor het kind dezelfde levensstandaard aangehouden te worden.

 

De kosten

De ouders kunnen wel kiezen hoe ze de kosten willen regelen. We kunnen dan spreken over drie soorten kosten:

  1. De verblijfsgebonden kosten
  2. De verblijfsoverstijgende kosten
  3. De buitengewone kosten

Het Burgerlijk Wetboek somt de ‘ gewone kosten’ op in artikel 203bis §3 eerste lid BW. Dit zijn alle kosten die betrekking hebben tot de dagelijkse onderhoudskosten van een kind. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld verwarming, water en voeding, verzorging, et cetera.  

De verblijfsgebonden kosten bij een minder verdienende ouder kan mede gedragen worden door de andere ouder. Deze betaalt dan een onderhoudsbijdrage. Ze kunnen er echter ook voor kiezen om de minder verdienende ouder de kinderbijslag toe te kennen. Dit om het verschil in draagkracht op te heffen.

De verblijfsoverstijgende kosten zijn kosten die niet direct gelinkt kunnen worden aan waar de kinderen op dat moment verblijven. We spreken dan bijvoorbeeld over de kapper, de kleding, opvangkosten et cetera. Ouders kunnen er echter voor kiezen om bepaalde van deze kosten, toch als verblijfskosten te zien.

De buitengewone kosten zijn kosten zoals schoolreizen, rijlessen, orthodontie. Dit zijn vaak minder zichtbare kosten. De wet geeft in artikel 203bis §3 BW een opsomming, maar deze lijst is indicatief en de ouders mogen hiervan afwijken.

 

Inzicht krijgen

Wij als erkend familiaal bemiddelaar werken met de simulator van Pareto. Op deze manier kunnen we verschillende scenario’s bekijken en samen met jullie bekijken wat voor jullie het beste werkt. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!

Uiteindelijk is het immers de bedoeling dat we samen voor een vreedzame oplossing gaan!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.