Bemiddelen voor, na of tijdens scheiding?

Gepubliceerd op 2 februari 2023 om 12:00

Wanneer bemiddelen?

´Wij zijn al gescheiden´ of ´We hebben al een advocaat´ is vaak het eerste dat er gezegd wordt als men hoort over bemiddeling. Is er dan een echte periode die aanduidt wanneer dat bemiddeling wel of niet mogelijk is?

Bemiddeling voor scheiden

Relatiebemiddeling

Een conflict in de relatie hoeft niet meteen te leiden naar een daadwerkelijke scheiding. U wilt misschien liever het conflict oplossen, zonder de relatie te beëindigen? Dan kan het beter zijn om eerst samen te praten. Soms gebeuren er dingen die samen praten onmogelijk maken, dan kan een gesprek onder leiding van een in communicatie gespecialiseerde bemiddelaar een goede uitkomst zijn. Integer en discreet.

Rechten en plichten

Wordt er toch beslist om de scheiding door te zetten, dan is het belangrijk om te weten wat uw rechten en plichten zijn. Bij een erkend bemiddelaar kunt u terecht voor alle vragen. Zo weet u precies wat wel en niet kan.

Wat komt er bij een scheiding allemaal kijken?

Bij een scheiding moeten een aantal overeenkomsten tot stand komen. Zo is er een basisovereenkomst met bijvoorbeeld afspraken rond de verdeling van de roerende goederen, de verdeling van financiën, alimentatie, schulden, belastingen en dergelijke. Er kan ook een overeenkomst nodig zijn voor onroerende goederen. Afspraken die betrekking kunnen hebben op de woning, de regeling rond de kosten of de hypotheeklening. Wanneer er kinderen zijn spreken we ook over een ouderschapsregeling. Die heeft betrekking op het gezag, het verblijf of kostenregeling van de kinderen. Tot slot kan er ook nog een overeenkomst gemaakt worden rond conflictbeheersing: hoe gaan we in de toekomst om met afspraken, wat vinden wij goed ouderschap en wilt u afspraken overleggen met betrekking tot overleg tussen de ouders?

Bemiddeling tijdens scheiden

Bemiddeling of second opinion

Wanneer de scheiding rond is, zijn de afspraken gemaakt en afgerond. Wanneer de afspraken incorrect zijn of incompleet zijn de problemen vaak helaas nog niet opgelost. Dit gebeurt vaak als er veel ruzie geweest is en problemen zijn uitgevochten met een advocaat of via gerechtelijke procedure. Ruzie, stress en elkaar niet begrijpen maakt  de situatie er daarna niet beter op. Een second opinion of daarna toch samen in gesprek gaan met een neutrale bemiddelaar kan deze problemen oplossen en in de toekomst verhinderen.

Bemiddeling na scheiden

Soms is een situatie veranderd en is het belangrijk om opnieuw met elkaar te praten. Een herziening van de alimentatie bijvoorbeeld, een verbetering van de ouderschapsovereenkomst of ouderschapsplan. Door dit samen op een opbouwende manier te bespreken en vast te leggen, wordt ruzie en stress door onduidelijkheid aangepakt en vermeden.

Bemiddeling kan in iedere periode

Met andere woorden, er is altijd wel een tijd, plaats of mogelijkheid om van bemiddeling gebruik te maken. Iedere situatie kan uiteindelijk alleen verbeteren. Bel of mail en kom samen met ons tot een vreedzame oplossing en betere toekomst!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.