Uit elkaar: wat met ons huisdier?

Gepubliceerd op 31 januari 2023 om 13:51

Uit elkaar: wat met ons huisdier?

U gaat uit elkaar, maar heeft ook samen een hond, een kat of een ander geliefd gezamenlijk huisdier. Volgens de wettelijke bepalingen is een huisdier ´maar` een object. Een object dat net zoals de roerende en onroerende goederen verdeeld moet worden. Een huisdier heeft geen eigen wil en daardoor ook geen stem in een eventuele scheiding.

Een eigen omgangsregeling

Ook al kent de wet geen omgangsregeling voor huisdieren, zoals dat wel bij kinderen is, toch zijn er steeds meer koppels die uit elkaar gaan en een regeling treffen. De hond, kat of ander huisdier gaat bijvoorbeeld een week mee met de een en dan mee met de ander. Net als met andere regelingen zal er wel goed nagedacht moeten worden of dit het welzijn van uw huisdier bevordert en of het ook haalbaar is.

Welke afspraken

Omdat er voor de wet geen regeling hoeft te worden voorzien, kan een regeling helemaal op maat van de ex-partners en het huisdier. Zaken die wellicht belangrijk zijn, zijn bijvoorbeeld dierenartskosten, kosten voor verzekering, maar misschien ook de manier van opvoeding. Daarnaast is regelmaat en een rustig wisselmoment van belang voor uw huisdier zelf.

Hoe regelen

U kunt de afspraken zelf maken, mondeling of schriftelijk. U kunt de afspraken ook laten vastleggen bij een bemiddelaar. Net als bij andere zaken die bij een scheiding komen kijken, kunt u zo duidelijke afspraken maken en  vastleggen. Dat geeft rust en duidelijkheid voor alle partijen en zeker ook voor uw huisdier!

Regelen via Bemiddeling Niessen

Wij van bemiddeling Niessen vinden het noodzakelijk dat alles wat u lief heeft en alles wat voor u belangrijk is, de plaats krijgt die het verdient. Ook als er een situatie ontstaat waar u een oplossing moet vinden voor uw geliefde huisdier.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.