Wat gaan we doen bij een bemiddelaar?

Gepubliceerd op 20 juli 2023 om 14:21

Waarom bemiddelen

Voor een scheiding of een ander conflict hoeft u tegenwoordig niet meer naar een advocaat of rechter. U kunt nu ook eenvoudig terecht bij een bemiddelaar. Wanneer deze  ook nog erkend is bij de Federale Bemiddelingscommissie, dan kan ook het juridische aspect van een conflict worden geregeld. Maar wat gebeurt er eigenlijk bij een bemiddelaar, wat moet ik doen of wat wordt van mij verwacht?

Bemiddeling is neutraal, vrijwillig en veilig

Dat wil zeggen dat een bemiddelaar geen partij is en derhalve ook niet partijdig mag zijn. Het gesprek kan alleen plaats vinden wanneer beide partijen vrijwillig aanwezig zijn en het gesprek wordt gehouden op een neutrale plaats.

Wat kan ik tijdens een gesprek verwachten

Eerste fase

Ieder gesprek en iedere partij is natuurlijk anders, maar in grote lijnen kunt u het volgende verwachten.

Wij starten de gesprekken al dan niet gezamenlijk. Meestal worden de gesprekken gezamenlijk gehouden, maar mocht dat niet kunnen dan volgt er een gesprek in caucus. De bemiddelaar hoort dan beide partijen afzonderlijk aan en bekijkt of er een mogelijkheid en bereidwilligheid is om samen aan tafel te zitten.

Wanneer een gesprek gezamenlijk wordt gehouden stelt iedereen zich eerst aan elkaar voor.  Hoe heet u, waar komt u vandaan en wat wilt u al vertellen.

Vervolgens zal de bemiddelaar u een uitleg geven van wat u van haar mag verwachten. Er worden spelregels afgesproken en gekeken wat iedere partij nodig heeft om constructief tot een gesprek te komen. Daarnaast wordt er samen gekeken naar het bemiddelingsprotocol. Hierin staan de rechten en plichten van alle partijen, inclusief de kosten die u kunt verwachten tijdens het traject.

Tweede Fase

Wanneer u beide na dit inleiden akkoord gaat met bemiddelen zal het eigenlijke traject starten. Onderwerpen die gevraagd kunnen worden zijn: Wat is de aanleiding van dit gesprek, waar hoopt u op of waar hebt u schrik voor? Er wordt dan ook al ingegaan op wat de doelstelling van het/de gesprek(ken) gaat zijn voor iedere partij. Vaak hebben partijen een andere doelstelling of kijk op het verhaal. Dat is niet erg en heel normaal.

In deze fase gaat u ook dieper in op de/het onderwerp(en). Deze fase duurt het langst en is voor het bemiddelingstraject misschien wel het belangrijkste. Er wordt dieper ingegaan op bepaalde overtuigingen, gevoelens, situaties of meningen. Maar ook naar overeenkomsten en polariteiten. Er wordt gekeken naar wie en welke belangen hiermee worden gevoed en waar deze voor zorgen.

Wanneer u in deze fase zit kan het zijn dat er onderwerpen aan bod komen die veel emoties los maken. Dat zal misschien niet altijd even prettig zijn, maar brengt u wel dichter bij de oplossing. Mochten de onderwerpen op dat moment om wat voor reden dan ook niet bespreekbaar zijn, bent u en de andere partij altijd vrij om te stoppen.

Derde Fase

Wanneer in de tweede fase er goed gesproken is over een onderwerp en er duidelijkheid gegeven is wat en waar de partijen elkaar nader kunnen vinden, wordt er gezocht naar de best mogelijke, gezamenlijke oplossing.

En dan?

Bij een conflict is er niet altijd één onderwerp dat speelt. Vaak zijn het er meerdere en worden de tweede en derde fase op verschillende manieren herhaald. Deze manier geeft u een houvast en overzicht. Wanneer u beide denkt klaar te zijn, wordt er bepaald wat er nodig is om de oplossingen op te schrijven of na te komen. Bij een scheiding gaat dat meestal in de vorm van een EOT, maar bij andere conflicten kan het zijn dat er een schriftelijke overeenkomst wordt overeengekomen.

Een erkende bemiddelaar kan u helpen met het juridisch kaderen van een overeenkomst. Bij een EOT zorgt de bemiddelaar dat de overeenkomst wordt gehomologeerd door de rechter. De overeenkomst heeft dan dezelfde waarde als die van een vonnis.

Na de gesprekken

Tijdens het bemiddelingstraject wordt er door de bemiddelaar geprobeerd, uw onderlinge  communicatie te verbeteren. Soms komen er in de toekomst situaties die dit bemoeilijken of onmogelijk maken. U kunt dan opnieuw in bemiddeling gaan en eventueel wijzigingen aanbrengen aan vooraf gemaakte afspraken.

Tot slot

Zoals eerder gezegd: ieder gesprek kan anders gaan, doordat iedere partij en situatie anders is.

Als erkend familiaal bemiddelaar, verbinden wij ons er toe altijd te gaan naar de beste gezamenlijke oplossing. Goed, snel en voordelig. Aarzel niet om ons te contacteren! Samen naar een vreedzame oplossing!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.