• Eenvoudig en snel naar een gebalanceerde overeenkomst!
  • Wij helpen u snel, vertrouwelijk, eerlijk en oprecht!
  • Samen gaan we naar een vreedzame oplossing!
  • Vrijblijvend en zonder verplichting! Bel nu 0472843617!

Wat is relatiebemiddeling?

Relatiebemiddeling is een proces van 1 of meerdere sessies waarbij partners met elkaar het gesprek aangaan onder begeleiding van een onafhankelijke en neutrale gespreksleider: de bemiddelaar. De doelstelling voor relatiebemiddeling is onderzoeken of er nog herstel van de relatie mogelijk. 

Zelfreflectie

Bij relatiebemiddeling gaat het erom zo snel mogelijk uit het negatieve communicatie patroon te stappen. Jullie krijgen inzicht in jullie gedrag, patronen en emoties. Ideaalbeelden worden bijgesteld tot reële verwachtingen met als doel om samen te kijken naar herstart van de relatie.

Stoppen of doorgaan met de relatie

De gesprekken tijdens deze bemiddeling kunnen twee kanten opgaan. Het kan zijn dat de nieuwe inzichten er toe leiden dat jullie de relatie nieuw leven gaan inblazen. Dat jullie beter kunnen communiceren en elkaar daardoor beter gaan bergrijpen.

Het kan ook leiden tot een relatie breuk en/of een scheiding. Door er samen over te praten hebben jullie geprobeerd om de relatie te laten werken. Doordat er over gesproken is kan de relatie op een goede manier worden afgesloten.

 

Wat is het verschil tussen relatietherapie en relatiebemiddeling?

Relatiebemiddeling

Tijdens relatiebemiddeling krijgen jullie door, samen met elkaar in gesprek te gaan, meer inzicht in jullie gedrag, jullie patronen en jullie emoties. Op deze manier gaan jullie zelf samen de oplossing vinden en dat kan verhelderend werken. 

Relatietherapie

Soms kunnen deze inzichten confronterend zijn dat er behoefte is aan een zorgtraject via een therapeut of psycholoog. Blijkt er na de bemiddelingssessies dat jullie toch behoefte hebben aan relatietherapie? Dan kunnen wij jullie in contact brengen met een psycholoog.

Is relatiebemiddeling iets voor ons?

Situaties voor relatiebemiddeling

Er zijn diverse situaties waar relatiebemiddeling een uitkomst voor kan zijn, omdat het helpt beter met elkaar te communiceren.

Voorbeelden van situaties zijn:

  • Jullie hebben altijd ruzie. Soms om de kleinste dingen, soms om de grootste dingen. De situatie tijdens deze ruzie lopen volledig uit de hand of één van jullie loopt altijd weg.
  • Jij, jouw partner of jullie beide twijfelen of jullie nog wel bij elkaar horen en of jullie wel bij elkaar willen blijven. 
  • Je voelt je vaak eenzaam in de relatie of je hebt het gevoel dat je alles maar alleen moet doen.
  • Gemaakte afspraken worden maar niet nagekomen.
  • Jij of jouw partner is vreemd gegaan en nu durven jullie elkaar niet meer te vertrouwen.

Relatieproblemen

Als er relatieproblemen zijn, is men vaak bezig met de tekortkomingen van de ander. Wanneer er dan ook niet goed gesproken wordt kan dit kan een vertekend en negatief beeld geven. Hierdoor kan het lastig worden om de positieve dingen van elkaar te zien. Conflicten gaan een eigen leven leiden, waardoor het niet meer duidelijk is waar het nu echt over gaat.

Oplossing via relatiebemiddeling

Een neutraal en onafhankelijk expert, de bemiddelaar, kan helpen om opnieuw vertrouwen in elkaar en in jullie zelf te ontwikkelen. Jullie gesprekken kunnen weer constructief verlopen. Jullie leren hoe je anders op elkaar kunt reageren om negatieve spiralen te doorbreken.