• Eenvoudig en snel naar een gebalanceerde overeenkomst!
  • Wij helpen u snel, vertrouwelijk, eerlijk en oprecht!
  • Samen gaan we naar een vreedzame oplossing!
  • Vrijblijvend en zonder verplichting! Bel nu 0472843617!

Ik denk dat ik wil scheiden

Door omstandigheden wordt er soms besloten om te scheiden. Een hele emotionele situatie die vaak niet op 1 dag wordt besloten. Soms wordt het initiatief door beide partners genomen, maar vaak neemt één van beide eerder het besluit. Op dat moment spreken we over een eerste en tweede beslisser. 

Ik ben de eerste beslisser

Als je als eerste beslist dat je wil scheiden heb je er vaak al een hele tijd over nagedacht. Je hebt al langer verdriet, voelt je gekwetst of ziet geen hoop meer voor jullie relatie. Je hebt het misschien op het beloop gelaten of hebt voor jezelf een ultimatum gesteld. Vaak heb je al geïnformeerd wat dat je het beste kunt doen. Of misschien heb je het al met familie, vrienden of collega´s besproken. Misschien heb je zelfs al een bemiddelaar of advocaat gecontacteerd. Als je de eerste beslisser bent, heb je de rouw die hierbij komt kijken misschien al gehad.

Ik ben tweede beslisser

Als tweede beslisser voel je je waarschijnlijk geen beslisser. Het werd je misschien wel in een ruzie medegedeeld dat je partner geen toekomst meer ziet in jullie relatie. Een tweede beslisser wordt vaak geconfronteerd met de wens van scheiden door de ander. Al snel word je overladen met veel informatiee en goedbedoeld advies. Door de ongewenste mededeling kan het zijn dat communicatie tussen elkaar niet meer zo goed gaat of misschien zelfs helemaal niet meer werkt. Dit vormt soms al de basis voor misverstanden of ernstige conflicten met misschien een jarenlange procedure als gevolg. Een procedure die veel ergernis, maar vooral ook veel geld kost. De toekomst van iedereen ligt daardoor vaak ik de handen van een familierechtbank en zal niet altijd de juiste balans vinden voor iedere partij.

Tip om hier samen uit te komen

Probeer er met een professionele, onafhankelijke derde partij over te praten. Zo voorkomen jullie dat spanningen en frustraties hoger oplopen. Via een familiaal bemiddelaar kunnen juliie de juiste informatie krijgen worden jullie op een juiste manier door het scheidingsproces begeleid. 

Ik of mijn partner wil niet scheiden

Als één van beiden niet wil scheiden, is het vaak zo dat deze partij nog niet kan scheiden. Deze partij is vaak de tweede beslisser en heeft zijn tijd nodig om de scheidingswens van de ander een plaats te geven.

Als een partner nog niet klaar is voor een scheiding kan dat zich uitten in bijvoorbeeld extra zijn/haar best doen. Maar ook door meer ruzie te maken, te huilen of misschien door meer ruimte te zoeken.

De partij die wil scheiden heeft de keuze zijn zin door te zetten door eenzijdig stapen te zetten. Stappen die vaak vrijwel onomkeerbaar zijn. Vaak helpt het beter om elkaar de tijd te gunnen om samen tot akkoorden te komen. Het is alleszins beter dan jarenlang procederen waar jullie beide niet beter van worden. 

 

Tip om hier samen uit te komen

Overweeg de mogelijkheid tot relatiebemiddeling. Dit kan jullie beiden een beter inzicht geven in jullie relatie. Via bemiddeling gaan jullie in gesprek over wat jullie denkwijzen in de relatie zijn en wat jullie toekomstwensen zijn. Is er een scheidingswens, dan kan dat met een familiaal bemiddelaar beter verwoord worden. Was de scheidingswens toch een opwelling? Dan kunnen jullie door de verbeterde communicatie samen een mooie toekomst opbouwen.

Wat is een echtscheidingsovereenkomst?

Bij echtscheiding door onderlinge toestemming komen u en uw partner tot een akkoord over enkele belangrijke familiale en materiële punten. Een echtscheidingsovereenkomst is een document waar alles waar men akkoord over is staat gedocumenteerd. Een echtscheidingsovereenkomst of EOT is pas rechtsgeldig als deze door de rechter is gehomologeerd. Dit kan door de overeenkomst tot stand te laten komen via een advocaat, via een erkend bemiddelaar of via de rechtbank. Alledrie de manieren zijn niet kosteloos. Bemiddeling is wel vaak de voordeligste, snelste en fijnste manier om alles te regelen.

Kan je een echtscheidingsovereenkomst wijzigen?

In het algemeen kan een echtscheidingsovereenkomst steeds gewijzigd worden. Dat kan in onderling overleg tussen de ex-echtgenoten. Anderzijds kan ook de rechter in bepaalde gevallen op eenzijdig verzoek van één van de ex-echtgenoten de overeenkomst wijzigen.

Wat moet er in een echtscheidingsovereenkomst staan?

In een echtscheidingsovereenkomst(EOT) staan alle afspraken die van jullie van belang zijn, zowel op familiaal als financieel gebied. Een EOT wordt dan onderverdeeld in een familierechtelijke overeenkomst en een vermogensrechtelijke overeenkomst. 

Wat staat er in een familierechtelijke overeenkomst?

In de familierechtelijke overeenkomst worden 4 punten besproken: de gezagsregeling, de verblijfsregeling, de kostenregeling en de eventuele uitkering tussen (ex-)echtgenoten.

Wat staat er in een vermogensrechtelijke overeenkomst?

In de vermogensrechtelijke overeenkomst wordt rekening gehouden met het huwelijksstelsel en eventuele huwelijks- of samenlevingscontracten. Daarnaast worden hier afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de inboedel, de voertuigen, rekeningen, beleggingen en lopende kosten. Daarnaast wordt gekeken naar niet-hypothecaire schulden, inkomstenbelasting, verzekeringen, onroerende goederen en de gezinswoning. Tot slot kunnen hier ook afspraken staan wanneer er een vennootschap of eenmanszaak is of over het erfrecht, pensioenen, huurwoning, huisdieren en andere dieren.

Moet ik naar een advocaat of rechtbank om de scheiding te laten uitspreken?

U hoeft nu niet meer naar een advocaat of rechtbank om te scheiden. Via een erkend bemiddelaar kunt u samen afspraken maken. De bemiddelaar laat deze afspraken homologeren door de rechtbank, waardoor de gemaakte afspraken hetzelfde gewicht krijgen als bij een vonnis. 

Kan ik ook alleen naar een bemiddelaar?

Een bemiddelaar is altijd neutraal en zal als mogelijk, liefst met beide partners tegelijk in gesprek gaan. Mocht een gesprek samen niet gaan, dan kan er gevraagd worden om de gesprekken apart te houden. Beide partners moeten dan akkoord zijn met de aparte gesprekken. Naar aanleiding van deze gesprekken kan de bemiddelaar zien of een gezamenlijk gesprejk mogelijk is.

Wat als we niet over alles een overeenkomst krijgen?

Soms zijn er punten waar de tegenstellingen zo groot zijn, dat een overeenkomst niet mogelijk lijkt. De echtscheidingsovereenkomst wordt dan opgemaakt voor de punten waar u wel overeenkomt. De overgebleven punten kunnen dan later worden behandeld of voorgelegd worden bij de rechtbank.