• Eenvoudig en snel naar een gebalanceerde overeenkomst!
  • Wij helpen u snel, vertrouwelijk, eerlijk en oprecht!
  • Samen gaan we naar een vreedzame oplossing!
  • Vrijblijvend en zonder verplichting! Bel nu 0472843617!

Wat is burenbemiddeling?

Burenbemiddeling is een laagdrempelige voorziening die buren en buurtgenoten helpt hun conflicten met elkaar op te lossen door het inzetten van vrijwillige burenbemiddelaars. De bemiddeling houdt in dat getrainde onafhankelijke vrijwilligers naar het verhaal van beide partijen luisteren

Hoe kan ik een burenbemiddeling aanvragen?

Een burenbemiddeling kan u aanvragen via uw politiekantoor of uw wijkagent. Zij zetten de melding door naar een van de vrijwilligers, die vervolgens contact met u zullen opnemen.

Kan ik altijd een beroep doen op burenbemiddeling?

Een burenbemiddelaar kan u helpen bij tal van burgerlijke zaken. Bijvoorbeeld als u last heeft van geluidsoverlast, overlast van huisdieren, problemen met erfafscheidingen of andere geschillen tussen buren. Een burenbemiddelaar komt niet tusseneen bij strafbare feiten, psychologische problemen of bij alcohol en drugs.

Wat is het verschil tussen burenbemiddeling en het vredegerecht?

Bij een geschil kan men naar de vrederechter gaan. Deze maakt op basis van de wetgeving zijn beslissing. Deze manier is meestal niet kosteloos. Een burenbemiddelaar kan ook opgeroepen worden voor een geschil. Een burenbemiddelaar via de politie is voor de burger kosteloos. Een burenbemiddelaar hoort beide partijen aan en probeert beide partijen te helpen, tijdens een gesprek tot een akkoord te komen. Deze manier is laagdrempeliger en biedt vaker een goede oplossing naar de toekomst, omdat er geluisterd kan worden naar de belangen van beide partijene. 

Wat doet een burenbemiddelaar?

  • De bemiddelaar begeleidt het gesprek en is onpartijdig.
  • Elke partij komt gelijkwaardig aan het woord.
  • De bemiddelaar neemt zelf geen standpunt in.
  • De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk.
  • Burenbemiddeling is gratis.
  • Deelname is voor alle partijen vrijwillig.